کتاب آخرین مصاحبه

اثر کورت ونه گات از انتشارات آفتابکاران - مترجم: حسین کربلایی طاهر-ادبیات آمریکا
خرید کتاب آخرین مصاحبه
جستجوی کتاب آخرین مصاحبه در گودریدز

معرفی کتاب آخرین مصاحبه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آخرین مصاحبه


 کتاب آنجا که پیاده رو پایان می یابد
 کتاب معجزه گفت و گو
 کتاب مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی
 کتاب بر باد رفته
 کتاب پیدایش مسیحیت
 کتاب جویندگان مقبره 5