بهترین های ادبیات آمریکا

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات امریکا و نویسندگان آمریکایی
 کتاب سرگذشت مورو

کتاب سرگذشت مورو

اثر لیلا لعلمی از انتشارات علمی


 کتاب دختر جوان و همسر خیالیش

کتاب دختر جوان و همسر خیالیش

اثر جولیا کوئین از انتشارات علمی


 کتاب کارهای کوچک اما بزرگ

کتاب کارهای کوچک اما بزرگ

اثر جودی پیکولت از انتشارات علمی


 کتاب پسرانی از جنس روح

کتاب پسرانی از جنس روح

اثر جوول پارکر روودز از انتشارات ابوعطا


 کتاب آزادی

کتاب آزادی

اثر جاناتان فرنزن از انتشارات علمی


 کتاب درد که کسی را نمی کشد

کتاب درد که کسی را نمی کشد

اثر جاناتان فرنزن از انتشارات اطراف


 کتاب ملل(4)یونان

کتاب ملل(4)یونان

اثر دان ناردو از انتشارات ققنوس


 کتاب انحطاط و فروپاشی امپراتوری روم(27)

کتاب انحطاط و فروپاشی امپراتوری روم(27)

اثر دان ناردو از انتشارات ققنوس


 کتاب نظریه طبقه ی تن آسا

کتاب نظریه طبقه ی تن آسا

اثر تورستین وبلن از انتشارات نشر نی


 کتاب نقد عکس

کتاب نقد عکس

اثر تری برت از انتشارات شباهنگ